Samenstelling, functies en taakverdeling

Binnen onze schoolorganisatie werken 8 mensen.

Bovenste rij:
Mevr. Arda Gaasenbeek – leerkracht groep 3-4
Mevr. Bonninge van Olst – leerkrachtassistent
Mevr. Elles de Groot – leerkracht groep 3-4

Middelste rij:
Mevr. Everlien van der Grift – leerkracht groep 1-2
Mevr. Marieke van Gelder – Waarnemend directeur – Intern begeleider
Mevr. Reintje de Groot – leerkracht groep 1-2

Onderste rij:
Dhr. Kees Schoonhoven – leerkracht groep 7-8

Op de foto ontbreken:

Mevr. M. Mulderij – invalleerkracht 3-4
Mevr. Marjolein de Groot – leerkracht 5-6

In grote lijnen heeft de directeur de volgende taken.

  1. Zij draagt er zorg voor dat het beleid zoals dat is vastgesteld wordt uitgevoerd.
  2. Namens het bestuur is zij belast met de volgende beleidsterreinen:
  • onderwijskundig beleid
  • financieel beleid
  • huishoudelijk beleid
  • organisatiebeleid
  • personeelsbeleid
  1. De directeur bereidt beleid voor en draagt zorg voor uitvoering, het bestuur heeft hierin een vaststellende taak.

De school heeft een interne begeleider. Zie hiervoor het hoofdstuk “Zorg voor kinderen” in de schoolgids. Kort gezegd houdt de intern begeleider zich bezig met de “leerlingzorg” binnen de school.

Leerkrachten houden zich niet alleen bezig met lesgevende taken. Elke leerkracht heeft naast zijn of haar lesgevende taak ook nog allerlei andere taken. Kun je op een grote school deze taken spreiden over een flink aantal schouders, op onze school moet feitelijk hetzelfde takenpakket gedragen worden door heel wat minder schouders. We doen daarom bij verschillende activiteiten ook graag een beroep op ouders.