Jaarplanningen en evaluaties

 

JAARPLANNING 2015-2016

 

Onderwerp Door Opmerkingen Planning
LVS ZIEN koppelen aan sociaal emotionele ontwikkeling leerkrachten 15-16
Gesprekkencyclus Directeur en teamleden 15-16
Uitvoeren POP Team 15-16
Opstellen en invoeren algemeen geldende schoolregels Team 15-16
Actualiseren protocollen. Team Wordt uitgevoerd tijdens studiedag op 17 september 15-16
Opbrengstgericht werken in de onderbouw door planmatig een extra middag in te zetten voor groep 4. Inmiddels gerealiseerd. Deze middag richt zich op basisvaardigheden rekenen en taal voor leerlingen van groep 4. 15-16

 

Opstellen Begroting directeur November 2015
Financieel beleid koppelen aan onderwijskundig beleid directeur November 2015
Financieel beleid koppelen aan personeelsbeleid Directeur November 2015

 

Doelen van volg- en observatiesysteem Leerlijnen planmatig laten terugkomen in lessen van groep 1 en 2. IB+leerkrachten groep 1-2 15-16
Borgen en optimaliseren van Handelings Gericht Werken Tijdens de studiedag van 17 september is er een presentatie geweest over HGW. 15/16
Cultuureducatie vernieuwen en ontwikkelen door een collega op te leiden tot ICC’er Marieke van Gelder wordt opgeleid tot ICC. Tijdens de studiedag van 17 september hebben we ´s middags een lezing gehad over het belang van kunst in het onderwijs. 15/16
Plan opstellen zodat we in 2016-2017 kunnen starten met een geïntegreerde methode voor de zaakvakken.

Evaluatie

LVS ZIEN koppelen aan sociaal emotionele ontwikkeling

 

Niet alleen volgen we de sociale ontwikkeling. We grijpen nu ook doelgericht in wanneer er hiaten zichtbaar worden.
Gesprekkencyclus

 

Gevoerd zoals beschreven in POP, volgens model van De Akker
Uitvoeren POP Alle leerkrachten hebben een lopend persoonlijk ontwikkelingsplan
Opstellen en invoeren algemeen geldende schoolregels

 

Is door het team opgesteld en zichtbaar aanwezig in de school.
Actualiseren protocollen. Rouwprotocol, internetprotocol, computerprotocol, doublerenprotocol. Samen met het team geactualiseerd, protocollen worden gedragen door het team.
Opbrengstgericht werken in de onderbouw door planmatig een extra middag in te zetten voor groep 4. Groep vier gaat nu iedere vrijdagmiddag naar school. Tijdens deze middag werken de kinderen planmatig aan automatiseringsdoelen.
Opstellen Begroting Zie begroting
Financieel beleid koppelen aan onderwijskundig beleid Zie begroting
Financieel beleid koppelen aan personeelsbeleid Zie begroting
Doelen van volg- en observatiesysteem Leerlijnen planmatig laten terugkomen in lessen van groep 1 en 2. Ook hier wordt niet alleen gevolgd. De observaties bepalen voor een deel de invulling van de lessen in groep 1 en 2.
Borgen en optimaliseren van Handelings Gericht Werken Tijdens vergaderingen en studiedagen is het Handelingsgericht werken meerdere malen uitvoerig teruggekomen op de agenda.
Cultuureducatie vernieuwen en ontwikkelen door een collega op te leiden tot ICC’er Marieke van Gelder is opgeleid tot ICC’er. Vanaf het huidige schooljaar worden er procesgerichte lessen gegeven waarin we wereldoriëntatielessen koppelen aan beeldende vakken