Uw kind aanmelden

Aanmelding van leerlingen loopt via de directeur. We vinden het fijn om met nieuwe gezinnen eerst kennis te maken. Vanwege het beperkte leerlingenaantal zijn er geen bepaalde data voor het aanmelden van leerlingen. Wel vinden we het fijn als we ongeveer een jaar van tevoren weten wanneer er een nieuwe leerling bij ons op school komt. Dus wanneer uw kind drie wordt kunt u het opgeven. Om een leerling aan te melden, kunt u het beste van tevoren even bellen.
Tijdens de aanmelding moeten er een aantal formulieren worden ingevuld. Dit aanmeldingspakketje kan op school worden afgehaald.