Activiteitencommissie

De activiteitencommissie verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het gaat hier om de sportdagen, om koninginnedag, om het schoolkamp en om de avondvierdaagse. Geregeld vindt in verband hiermee overleg plaats met de school. De commissie bestaat uit gekozen leden. Dit zijn altijd ouders van leerlingen van onze school.