Centrum voor Jeugd en Gezin

 

GEWOON VRAGEN!

Als kinderen klein zijn, dan vinden we het heel gewoon om vragen over groeien en opvoeden te stellen! Wat zou het mooi zijn, als die vanzelfsprekendheid zou blijven… want als kinderen ouder worden, dan blijven er natuurlijk vragen.
Uit onderzoek blijkt dat veel ouders dan met hun vraag naar de basisschool gaan. En dat is logisch en goed! Daar bent u bekend en daar kennen ze immers uw kind en begrijpen ze meestal snel wat u bedoelt. De leerkracht kan u helpen door samen te kijken wat er nodig is. Hij of zij kan met u kijken of het met zijn kennis of dat van het team op te lossen is. Binnen veel basisscholen hebben we schoolmaatschappelijk werk, de leerkracht weet wanneer zij spreekuur op school heeft en kan u hiernaar toe doorverwijzen. Deze schoolmaatschappelijk werker werkt ook nauw samen met de internbegeleider van de school.
Op de basisschool wordt uw kind in groep 2 en groep 7 onderzocht door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Als ouder krijgt u informatie over de bevindingen en u kunt op dat moment uw vragen stellen of zorgen uiten. Maar tussendoor is dat ook mogelijk,Gewoon vragen! De school weet hoe ze op uw verzoek de schoolverpleegkundige of schoolarts kan bereiken.

Dit jaar is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gestart aan de Wederiklaan 56 te Kampen.
Daar kunt u terecht voor informatie over alle vragen met betrekking tot opvoeden en opgroeien.
Naast 4 inloopspreekuren is het CJG 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeden en opgroeien.
Dat betekent niet dat u op school geen vragen meer kunt stellen. Integendeel, want de jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker maken deel uit van het team CJG.
Een voordeel van het CJG is dat ouders altijd terecht kunnen op de website: www.cjgkampen.nl

Ook ’s avonds en in het weekend kan iedereen daar terecht voor informatie of het stellen
van een vraag .
De actuele inloopspreekuren staan op de website vermeld.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wederiklaan 56
8265 DD Kampen
Tel: 038- 33 700 30
mail: info@cjgkampen.nl