Samenstelling, functies en taakverdeling

Binnen onze schoolorganisatie werken

Groep 1/2
Mevr. Everlien van der Grift
Mevr. Margo Mulderij

Groep 3/4
Mevr. Elles de Groot – leerkracht
Mevr. Reintje de Groot – leerkracht

Groep 5-7
Mevr. Rianne ten Hove
Mevr. Anne-Hilde van de Worp

Groep 6-8
Dhr. Kees Schoonhoven
Mevr. Bonninge van Olst – leerkrachtassistentevr.

Managementteam
Mevr. Tineke de Vries (intern begeleider)
Mevr. Marieke van Gelder (directeur)

Schoonmaakster
Mevr. Corrie Bakker

In grote lijnen heeft de directeur de volgende taken.

  1. Zij draagt er zorg voor dat het beleid zoals dat is vastgesteld wordt uitgevoerd.
  2. Namens het bestuur is zij belast met de volgende beleidsterreinen:
  • onderwijskundig beleid
  • financieel beleid
  • huishoudelijk beleid
  • organisatiebeleid
  • personeelsbeleid
  1. De directeur bereidt beleid voor en draagt zorg voor uitvoering, het bestuur heeft hierin een vaststellende taak.

De school heeft een interne begeleider. Zie hiervoor het hoofdstuk “Zorg voor kinderen” in de schoolgids. Kort gezegd houdt de intern begeleider zich bezig met de “leerlingzorg” binnen de school.

Leerkrachten houden zich niet alleen bezig met lesgevende taken. Elke leerkracht heeft naast zijn of haar lesgevende taak ook nog allerlei andere taken. Kun je op een grote school deze taken spreiden over een flink aantal schouders, op onze school moet feitelijk hetzelfde takenpakket gedragen worden door heel wat minder schouders. We doen daarom bij verschillende activiteiten ook graag een beroep op ouders.