Meedoen-Bon

Heeft u een laag inkomen? Gebruik dan de Meedoenbon voor sportieve en sociaal-culturele activiteiten.
De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Dit is belangrijk voor de inwoners zelf maar ook voor de samenleving. Met de Meedoenbon wil de gemeente Kampen inwoners motiveren om mee te doen, vooral aan sportieve en sociaal-culturele activiteiten.
Het is van belang dat álle inwoners van Kampen daaraan kunnen deelnemen. Dit geldt vooral ook voor mensen met een laag inkomen. Daarom kunnen inwoners met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen een Meedoenbon aanvragen voor zichzelf en voor elk van hun inwonende kinderen tot 18 jaar. Met deze bonnen (u ontvangt er twee met een waarde van maximaal € 50 per persoon per kalenderjaar) kunt u de contributie van een vereniging of de kosten voor deelname aan een activiteit betalen.
Kijk hier voor meer informatie.