Ouders

Social Schools

Social schools wordt door onze school gebruikt als communicatiemiddel met ouders. Ouders kunnen bij een vraag een persoonlijk bericht naar een leerkracht sturen. Medewerkers kunnen foto’s en berichten met ouders delen. Daarnaast wordt Social Schools gebruikt als agenda voor ouders en kunnen leerkrachten belangrijke toetsen en data erin zetten, zodat ouders van alles op de hoogte zijn.

About us
About us

Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De MR heeft verschillende taken. Zij heeft instemmingsrecht op bijvoorbeeld de begroting, regelwetgeving wat betreft de veiligheid op school (ARBO-wetgeving), vakantieregeling, groepsindelingen etc. Ook bij een sollicitatieprocedure is een MR-lid betrokken. De MR op de Koldwijn Schoele bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. Naast functies binnen de MR, zoals secretaris en voorzitter, neemt er één personeelslid en één ouder van de MR zitting in de GMR (de MR van Stichting de Akker). Elke school is verplicht een MR te hebben.

Wie zitten er in de MR
De MR bestaat uit:

Namens het schoolteam:

  • Dhr. Kees Schoonhoven (voorzitter)
  • Mw. Everlien van de Grift (secretaris)

Namens de ouders:

  • Mw. Gerrie van Wijhe
  • Mw. Corine Docter 


Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het gaat hier om de sportdagen, Koningsdag, feestdagen, het schoolkamp en de avondvierdaagse. Geregeld vindt in verband hiermee overleg plaats met het personeel. De commissie bestaat uit ouders van leerlingen van onze school.

About us

Kennismaken?

We maken graag kennis met u en uw kind. Neem contact op voor een afspraak!