Schoolondersteuningsplan (SOP)

Het schoolondersteuningsprofiel is, in het kader van passend onderwijs, een belangrijk instrument waarin de school de ondersteuning vastlegt. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning de school biedt, kan bieden of wil gaan bieden.

Hieronder kunt u het SOP van de Koldewijn Schoele inzien.

SOP Koldewijn Schoele