Sinterklaas onder politiebegeleiding op de Koldewijn

Sint onder politiebegeleiding op de Koldewijn Schoele

Zuideinde:  Op 5 december is Sinterklaas wel op heel bijzondere wijze gearriveerd op de Koldewijn Schoele te Kamperveen. De politie heeft Sint en zijn pieten opgepakt. Dit omdat de agent op het punt staat om Sint en zijn pieten een bekeuring te geven.

De wijkagent spreekt Sinterklaas en zijn Pieten stevig toe. De agent vertelt dat hij heeft gehoord dat de pieten soms erg gevaarlijke dingen doen. Ze klimmen overal op; zelfs op het dak! Daar moet de agent toch echt een bekeuring voor geven.

Dan vertelt Sinterklaas dat de pieten dat niet zomaar mogen doen. Ze oefenen jaren in een gymzaal en krijgen les over veilig klimmen. Als ze het eindelijk goed kunnen, krijgen ze een pietendiploma. Als ze geen diploma hebben, komen ze echt niet het dak op. Het is net zoiets als een rijbewijs.

Dan begrijpt de agent hoe het zit en wenst Sinterklaas een hele fijne verjaardag op de Koldewijn Schoele. Gelukkig loopt het allemaal goed af.