Onderwijs

About us

Positief veilig klimaat

 Ons onderwijs wil aansluiten bij de drie basisbehoeften van het kind:

  1. Relatie
  2. Autonomie
  3. Competentie

De Koldewijn Schoele staat voor een positief veilig klimaat. De leerlingen gaan er met plezier naar school. Dat is een sterk punt van onze school. Onze school wil een leefgemeenschap zijn. In dit verband zijn juist ook de bijzondere activiteiten van groot belang! We denken aan de schoolreisjes, aan het schoolkamp voor groep 7/8, aan de vieringen en aan de projecten. We zijn samen een school en werken ook veel samen. De kinderen van de bovenbouw helpen en voelen zich verantwoordelijk voor de kinderen van de onderbouw. Tijdens de pauzes zie je dan ook vaak de jongere met de oudere kinderen spelen.

 

Relatie

De kleinschaligheid van de school draagt bij aan de sfeer. Kinderen voelen zich sneller veilig. Je veilig voelen is een voorwaarde om tot leren te komen. De kinderen krijgen meer aandacht en problemen worden eerder opgemerkt. Leerkrachten investeren in een goede relatie met het kind en samen investeren we in een positieve, veilige groep. Dat begint al in de eerste weken na de zomervakantie. De zogenoemde gouden weken. Relatie, verbinding en een positieve vorming van een groep zijn hierbij van groot belang.

Autonomie

Eigenaarschap vinden wij belangrijk bij ons op school. Kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk, maar ook voor hun gedrag. We bouwen dit in moeilijkheidsgraad op gedurende de schoolloopbaan. Het zelfstandig kunnen werken, problemen kunnen oplossen, maar ook in de omgang met elkaar. We zijn met elkaar verantwoordelijk.

Competentie

Wij vinden het belangrijk dat elk kind er mag zijn, iedereen is ergens goed in. We hopen dit ook aan de kinderen mee te geven en leren ze dan ook dat ze hier trots op mogen zijn. Wij stimuleren de kinderen om zich te richten om de positieve dingen en de mogelijkheden in plaats van het benadrukken van de negatieve dingen. Iedereen in zijn/haar kracht!

Ontwikkeling van eigen talent

Gedurende de schooltijd van de kinderen zullen zij in aanraking komen met allerlei onderwerpen en verschillende manieren van werken. Door het ruime aanbod ontdekken de kinderen waar ze goed in zijn en wat bij ze past.

In de onderbouw werken we talentgericht aan de hand van thema’s. Vakken als wereldoriëntatie, geschiedenis, natuur, crea en techniek zitten hierin verweven. We doen verschillende activiteiten waarbij de kinderen onderzoekend leren en vaak in groepjes werken. Ook vinden er elk jaar creatieve workshops plaats en nodigen wij gasten uit om te vertellen over verschillende onderwerpen.

In de bovenbouw geven wij verschillende vakken zoals wereldoriëntatie & creatieve vakken. Kinderen leren op een onderzoekende manier de diepte in te gaan bij een bepaald onderwerp. De leerkracht heeft hierbij een coachende rol om de kinderen te begeleiden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kritisch zijn op hun werk en wij verwachten dat ze de verantwoordelijkheid nemen om dit zo goed mogelijk uit te voeren. Net als in de onderbouw nodigen wij gasten uit die vertellen over diverse onderwerpen en schrijven wij onze groepen in voor workshops. Vanaf het schooljaar 2022-2023 krijgen de kinderen uit groep 7 en 8 techniekonderwijs op het techlab in Elburg aangeboden. Daarnaast proberen we ook af en toe een les houtbewerking te geven, waarbij de kinderen verschillende materialen en gereedschappen leren gebruiken.

Aan het begin van elk schooljaar bedenken we samen met elk kind een doel om aan te werken. Hierbij vinden we het belangrijk dat het kind intrinsiek gemotiveerd raakt. Deze doelen komen elk jaar tijdens het ouder-kind gesprek aan het begin van het schooljaar aan bod zodat ook ouders hiervan op de hoogte zijn.

About us
About us

Verbinding school-ouders-omgeving

Op de Koldewijn Schoele besteden wij aandacht aan goed contact tussen ouders en school. Het bespreken van zaken in een onderlinge, open sfeer is hierbij belangrijk. Contact met ouders is op gezette momenten in het jaar ingebouwd. En wanneer nodig zijn extra contact momenten altijd mogelijk.

De binding met de omgeving is van belang voor onze school. Door middel van educatieve bezoekjes aan musea, aandacht voor erfgoed en Koningsdag bij onze school willen wij betrokken zijn bij de omgeving van onze school en bewust zijn van de omgeving waarin de kinderen opgroeien.

De maatschappij waarin onze kinderen opgroeien kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan culturen. Binnen onze school is dit niet altijd herkenbaar, toch willen wij hier aandacht aan besteden. De samenleving houdt nu eenmaal niet op bij onze schoolgrenzen. Door middel van het kijken en bespreken van bijvoorbeeld het Jeugdjournaal krijgen de kinderen een breder beeld van de wereld om ons heen. Daarnaast besteden we hier in de klas op verschillende momenten aandacht aan.

Meer weten?

Lees meer over De Koldewijn Schoele